Ψήφισμα Γενικού Συμβουλίου

Αθήνα   19   Οκτώβρη  2012

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α

Εμείς  οι  εκπρόσωποι  των  εργαζομένων  στις  οδικές  επιβατικές  και  εμπορευματικές  μεταφορές  της  Ελλάδας,  των  σωματείων  μελών  της  Ο.Σ.Μ.Ε,  που  συμμετείχαμε  σήμερα  19  Οκτώβρη  2012  στη  συνεδρίαση  του   Γενικού  Συμβουλίου  της  Ο.Σ.Μ.Ε  και  αφού  ακούσαμε  την  εισήγηση  της  Διοίκησης  και  τους  άλλους  ομιλητές:

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ  ΚΑΙ  ΖΗΤΑΜΕ

Την  ανάκληση  της  ερμηνευτικής  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εργασίας  &  Κοινωνικής  Ασφάλισης  (αριθμ.  πρωτ.  4601/304/12-3-2012)  και  συγκεκριμένα  της  παρ.  2  άρθρου  2  με  την  οποία  αυθαίρετα  ερμηνεύτηκε  ότι  δεν  έχουν  μετατραπεί  σε συμβάσεις  ορισμένου  χρόνου  οι  συλλογικές  συμβάσεις  που  βρίσκονται  σε  ισχύ  ήδη  24  μήνες  μέχρι  την  14-2-2012  ή  και  περισσότερο.

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  ΚΑΙ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 • Προστασία  των  ελεύθερων  συλλογικών  διαπραγματεύσεων.  Σεβασμό  στο  θεσμό  των  ΣΣΕ  και  τον  ΟΜΕΔ.
 • Ριζική  αλλαγή  της  ασκούμενης  οικονομικής  πολιτικής,  κατάργηση  των  δεσμών  του  μνημονίου.
 • Κατηγορηματικά  ΟΧΙ  στην  εργασιακή  εφεδρεία. 
 • Κατάργηση  της  ψευτοαπασχόλησης,  της  μαύρης  και  ανασφάλιστης  εργασίας,  των  ελαστικών  μορφών  απασχόλησης,  της  «εφεδρείας»  εργαζομένων.
 • Υπεράσπιση  του  ΙΚΑ  και  του  Δημόσιου  Ασφαλιστικού  Συστήματος.  Επιστροφή  των ληστευθέντων  χρημάτων  των  δομημένων  ομολόγων.
 • Ανάκληση  των  άδικων,  μονομερών,  αντικοινωνικών  μέτρων. 
 • Ανατροπή  των  πολιτικών λιτότητας  και  ενίσχυση  των  χαμηλόμισθων.
 • Νέο  αναπτυξιακό  μοντέλο  που  θα  δημιουργεί  νέες  και  σταθερές  θέσεις  εργασίας  που  θα  ενισχύσει  την  απασχόληση  και  την  αναγκαία  κοινωνική  συνοχή.
 • Να  σταματήσουν  επιτέλους  οι  συχνά  πολλαπλές  και  επικίνδυνες  επεμβάσεις  στην  Εργατική  Νομοθεσία.
 • Αυστηρότατη  εφαρμογή  των  κανονισμών  της  ΕΟΚ  για  τις  επιβατικές  και  εμπορευματικές  μεταφορές.
 • Απαγόρευση  των  απολύσεων  σε  επιχειρήσεις  που  έλαβαν  κρατική  χρηματοδότηση  ή  επιδοτήσεις,  αύξηση  και  επιμήκυνση  του  επιδόματος  ανεργίας,  ουσιαστικά  μέτρα  ενίσχυσης  της  απασχόλησης  και  μείωσης  της  ανεργίας.
 • Μείωση  και  όχι  αύξηση  των  συντελεστών  ΦΠΑ  στα  είδη  ευρείας  λαϊκής  κατανάλωσης.
 • Αυστηρότερους  ελέγχους  από  τις  κατά  τόπους  Επιθεωρήσεις  Εργασίας  για  τις  παραβάσεις  των  εργοδοτών.
 • Μετά  την  συμπλήρωση  του  55ου  έτους  της  ηλικίας  του  εργαζόμενου  να  απαγορεύεται  η  καταγγελία  σύμβασης  εργασίας  μέχρι  την  συνταξιοδότησή  του.  
 • Επαναφορά  των  δώρων  Χριστουγέννων,  Πάσχα  και  επιδόματος  αδείας,  όπου  έχουν  περικοπεί.
 •  Όχι  και  άλλη  παρέμβαση  στην  αύξηση  των  ορίων  ηλικίας.
 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

την  πρόταση  νόμου  που  κατατέθηκε  στη  Βουλή  από  το  ΚΚΕ  και  αφορά  την  κατάργηση  των  μνημονίων  και  των  δανειακών  συμβάσεων.

 

Ο  Πρόεδρος  του  Γενικού  Συμβουλίου

Θεμιστοκλής  Αμπλάς