Δελτίο Τύπου: Δικαστική Απόφαση για ακυρότητα απόλυσης ΚΤΕΛ Ξάνθης

Aθήνα  12  Νοέμβρη  2012

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Μετά την με αρ. 24/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, έρχεται και δεύτερη δικαστική απόφαση, η με αρ. 511/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να επιβεβαιώσει ότι η νομοθετική λαίλαπα κατά των εργασιακών δικαιωμάτων στη χώρα μας δεν θα καρποφορήσει, όσο η ανεξάρτητη δικαιοσύνη επιμένει να εφαρμόζει το Σύνταγμα και τις αρχές που αποτελούν το θεμέλιο του δικαιϊκού μας συστήματος. 

Όπως και με την με αρ. 24/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, έτσι και με την με αρ. 511/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, κρίθηκε ότι η ΠΥΣ με αρ. 6/2012 εκδόθηκε κατά παράβαση των άρθρων 26 και 43 παρ. 2 του Συντάγματος από το Υπουργικό Συμβούλιο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τα Δικαστήρια. 

Έτσι, κρίθηκε ότι η ΠΥΣ 6/2012 δεν ασκεί καμία επιρροή στην ισχύ του  Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ και ότι ισχύουν πλήρως οι περιορισμοί που αυτός θέτει στην καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Με αυτές τις σκέψεις, και αφού προέκυψε ότι δεν συνέτρεχε κανένας λόγος από εκείνους που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΚΤΕΛ, κρίθηκε άκυρη η απόλυση συναδέλφου οδηγού ΚΤΕΛ και υποχρεώθηκε ο εργοδότης του να τον απασχολεί και να του καταβάλλει κανονικά της αποδοχές του.   

Όσοι οραματίζονται μια κοινωνία διαμορφωμένη κατά τα μνημονιακά πρότυπα, μια κοινωνία δηλαδή των ισχυρών με τους εργαζόμενους ως αναλώσιμο είδος, καλά θα κάνουν να λάβουν υπ’ όψη τους ότι το έσχατο καταφύγιό μας, η ελληνική δικαιοσύνη, δεν έχει αλωθεί από τα προτάγματα της μνημονιακής εξουσίας. Πριν σπεύσουν να κάνουν χρήση των «δυνατοτήτων» που θεωρούν ότι τους παρέχει ο, «απορρυθμιστής» πλέον, νομοθέτης, θα πρέπει να αναλογίζονται τις συνέπειες που θα υποστούν από τις παράνομες αποφάσεις τους σε βάρος των εργαζομένων, όταν επιληφθούν τα Δικαστήρια. Αυτό που είναι βέβαιο από πλευράς μας, είναι ότι θα παλέψουμε με όλα τα μέσα, ώστε να μην υπάρξει ούτε μία απόλυση, ούτε μία αντεργατική ενέργεια που δεν θα προσκρούσει στο τείχος της έννομης προστασίας, που ήδη υψώνεται από τα Δικαστήρια της χώρας, αλλά και στους δικούς μας ανυποχώρητους, κοινούς αγώνες.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ