ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

(13)                                                                             Αθήνα  5  Απρίλη  2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Φραγμό θέτουν οι δικαστικές αποφάσεις στους μηχανισμούς απαλλοτρίωσης των εργασιακών δικαιωμάτων που στήθηκαν με τα τρία μνημόνια, με τα οποία επιχειρήθηκε η κατεδάφιση του Συντάγματος.

Μετά από πολλές πλέον αποφάσεις διαφόρων Πρωτοδικείων της χώρας, κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών και των ασφαλιστικών μέτρων, χθες εκδόθηκε και προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο Πειραιά με την οποία υποχρεώνεται το ΚΤΕΛ Σαλαμίνας να απασχολεί οδηγό που απέλυσε λίγες ημέρες πριν, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ.

Με την συνεχή στήριξη της Ομοσπονδίας μας  και  του  επιχειρησιακού  σωματείου, ο εργαζόμενος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη αμέσως μόλις απολύθηκε με αποτέλεσμα να έχει βρει άμεσα δικαίωση και να επιστρέφει ήδη στη θέση του.

Η δικαστική κρίση περί αντισυνταγματικότητας της με αρ. 6/2012 ΠΥΣ, η οποία υιοθετείται από όλο και περισσότερα δικαστήρια, σηματοδοτεί τη διατήρηση των περιορισμών που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΚΤΕΛ για τις απολύσεις του προσωπικού, διατήρηση στην οποία ανυποχώρητα εμμένουμε.

 

                                                                    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ