28ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΣΜΕ 12 - 13 Δεκέμβρη 2013

28ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΣΜΕ 12 - 13 Δεκέμβρη 2013

Αριθμ.  πρωτ.  1057                                                Αθήνα  21  Οκτώβρη  2013  

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

(28ου  Πανελλαδικού  Εκλογοαπολογιστικού  Συνεδρίου  Ο.Σ.Μ.Ε)

 

 

Προς

όλα  τα  σωματεία  μέλη

της  Ο.Σ.Μ.Ε

 

Συνάδελφοι,

            Μετά  από  απόφαση  της  Διοίκησης  της  Ομοσπονδίας  και  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  11  και  12  του  καταστατικού  της  Ο.Σ.Μ.Ε,  καλούνται  οι  αντιπρόσωποι  των  σωματείων – μελών  της  για  την  πραγματοποίηση  του  28ου  Πανελλαδικού  Εκλογοαπολογιστικού  Συνεδρίου  στις   12 – 13  Δεκέμβρη  2013 ημέρες  Πέμπτη  και  Παρασκευή  στην  Αθήνα  στο  Ξενοδοχείο  «ΤΙΤΑΝΙΑ»  (Πανεπιστημίου  52),  με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

1)    Διοικητικός  απολογισμός.

2)    Οικονομικός  απολογισμός.

3)    Έγκριση  Διοικητικού  και  Οικονομικού  απολογισμού  από 

       1  Δεκέμβρη  2010  μέχρι  και  30  Νοέμβρη  2013.

4)    Έγκριση  Προϋπολογισμού  για  τα  χρόνια  2014,  2015  και  2016.

5)    Εκλογή  Εφορευτικής  Επιτροπής  για  τα  όργανα  της  Διοίκησης,  την  Ελεγκτική  Επιτροπή  και  αντιπροσώπων  για  τη  ΓΣΕΕ.

6)    Διάφορες  αποφάσεις.

 

Καλούμε  τους  συναδέλφους  που  επιθυμούν  να  θέσουν  υποψηφιότητα  για  τα  όποια  όργανα  σαν  συνδυασμοί  ή  μεμονωμένοι,  να  υποβάλλουν  τις  αιτήσεις  τους  στη  Διοίκηση  της  Ο.Σ.Μ.Ε.

Τελευταία  ημέρα  υποβολής  των  υποψηφιοτήτων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  12  του  καταστατικού  είναι  η  29η  Νοέμβρη  2013  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα   18:00  (στα  γραφεία  της  Ο.Σ.Μ.Ε).

            Καλούμε  τις  Διοικήσεις  των  οργανώσεων – μελών  της  Ο.Σ.Μ.Ε  να  ενημερώσουν  αμέσως  και  λεπτομερειακά  τους  αντιπροσώπους  της  οργάνωσής  τους  στην  Ομοσπονδία  για  την  έγκαιρη  προετοιμασία  και  τη  συμμετοχή  τους  στο  συνέδριο.

            Οι  οργανώσεις – μέλη  της  Ο.Σ.Μ.Ε  που  στις  τελευταίες  αρχαιρεσίες  τους  δεν  ψήφισαν  τουλάχιστον  38  άτομα  για  αντιπροσώπους  στην  Ο.Σ.Μ.Ε,  δεν  μπορούν  να  εκλέξουν  αντιπρόσωπο  και  κατά  συνέπεια  δεν  μπορούν  να  συμμετέχουν  στο  συνέδριο  της  Ο.Σ.Μ.Ε,  με  βάση  το  καταστατικό  της  και  τον              Ν.  1264/82.

            Με  απόφαση  της  Διοίκησης,  την  οποία  θα  επικυρώσει  και  το  συνέδριο,  η  Ο.Σ.Μ.Ε  θα  αναλάβει  τα  έξοδα  ύπνου  και  φαγητού  των  συνέδρων.  Για  τους  συναδέλφους  αντιπροσώπους  της  επαρχίας,  είναι  διασφαλισμένος  ο  ύπνος  τους  στο  ξενοδοχείο  που  θα  γίνει  το  συνέδριο.

            Τις  λεπτομέρειες  για  τις  εργασίες  του  Συνεδρίου  θα  ενημερωθείτε  από  το  πρόγραμμα  που  θα  εφοδιασθείτε  την  ημέρα  της  έναρξής  του,  που  θα  γίνει  στις  13:30  η  ώρα  το  μεσημέρι  στο  Ξενοδοχείο  «ΤΙΤΑΝΙΑ»  (Πανεπιστημίου  52 – Αθήνα).

Οι  συνάδελφοι  αντιπρόσωποι  για  να  πάρουν  μέρος  στο  συνέδριο,  πρέπει  σύμφωνα  με  το  Καταστατικό  οι  οργανώσεις  τους  να  είναι  ταμειακά  εν  τάξει  στην  Ομοσπονδία  μέχρι  τις  31  Δεκέμβρη  2013.

Οι  οργανώσεις  πρέπει  επίσης  να  έχουν  στείλει  στην  Ο.Σ.Μ.Ε  όλα  τα  δικαιολογητικά  τους  (αρχαιρεσιών  σωματείου,  αντιπροσώπων  κλπ).  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  αντιπρόσωπος  έχει  φύγει  ή  παραιτηθεί,  είναι  απαραίτητη  η  έγγραφη  παραίτησή  του  για  να  λάβει  μέρος  στο  συνέδριο  ο  επόμενος  αναπληρωματικός,  σύμφωνα  με  τα  πρακτικά  αρχαιρεσιών  του  σωματείου  του.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στα  πλαίσια  του  Ν.  1264/82  σας  υπογραμμίζουμε  ότι  για  να  συμμετέχετε  στις  εκλογές  των  όποιων οργάνων  πρέπει  απαραίτητα  να  φέρετε  μαζί  σας,  και  χωρίς  να  το  ξεχάσετε,  την  αστυνομική  σας  ταυτότητα  και  το  βιβλιάριο  ασθενείας  του  ΙΚΑ.

Συνάδελφοι,

            Βαδίζουμε  προς  το  28ο  Πανελλαδικό  Εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριο  της  Ομοσπονδίας  μέσα σε  ένα  ζοφερό  και  κάτω  από  συνθήκες  πρωτόγνωρες  και  τραγικές  για  την  κοινωνία  και  τους  εργαζόμενους  τοπίο. 

Επιτακτική  πλέον  η  ανάγκη  ανασύνταξης  και  ανασυγκρότησης  των  δυνάμεων. 

Επιτακτική  πλέον  η  ανάγκη  συσπείρωσης  και  αντίδρασης  των  εργαζομένων.

            Υποχρέωση  και  πρώτιστο  μέλημα  της  Ομοσπονδίας  και  όλων  μας  είναι  η  ενότητα  και  η  προσπάθεια  διατήρησης  και  ενεργοποίησης  των  σωματείων,  προκειμένου  αλώβητοι  και  με  όσο  το  δυνατόν  λιγότερες  απώλειες  να  ξεπεράσουμε  τη  σημερινή  πραγματικότητα,  προκειμένου  η  επόμενη  μέρα,  η  οποία  θα  ξημερώσει,  να  είναι  καλύτερη  και  να  μας  βρει  “ζωντανούς”.       

Γι’  αυτό  η  καθολική  συμμετοχή  των  συναδέλφων  αντιπροσώπων  είναι  απαραίτητη  και  απολύτως  επιβεβλημένη.

                                                   Με  ταξικούς  αγωνιστικούς  χαιρετισμούς,

 

 

Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

 

     Ο  Πρόεδρος                                                                      Ο  Γεν.  Γραμματέας

  

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                           Κων/νος  Νικολακόπουλος