ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ

                                                                               Αθήνα  16  Δεκέμβρη  2013

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

Στις  14  Δεκέμβρη  2013  συνεδρίασε  το  νεοεκλεγμένο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ο.Σ.Μ.Ε,  που  προήλθε  από  το  28ο  Πανελλαδικό  Εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριό  της  (12 – 13  Δεκέμβρη  2013)  και  με  μυστική  ψηφοφορία  εξέλεξε  την  επταμελή  Εκτελεστική  Γραμματεία,  που  είναι  η  εξής:

 

1.

Πρόεδρος

Αμπλάς  Θεμιστοκλής – Διοικ. Προσ/κό ΚΤΕΛ

2.

Α΄ Αντιπρόεδρος

Άγγος  Μόσχος – ΟΑΣΘ  Θεσσαλονίκης

3.

Β΄ Αντιπρόεδρος

Μασσάς  Γεώργιος – Τεχνίτες Ο.ΣΥ

4.

Γενικός  Γραμματέας

Νικολακόπουλος  Κων/νος – Ο.ΣΥ

5.

Γραμματέας  Οργανωτικού

Καρακωνσταντής  Διομήδης – Ο.ΣΥ

6.

Γραμματέας  Οικονομικού

Παπαδάκης  Ιωάννης – Φορτηγά Πειραιά

7.

Γραμματέας  Τύπου

Μπαλακέρας  Αλέξανδρος – ΚΤΕΛ Ιωαννίνων

 ΜΕΛΗ  Δ.Σ

8.

Γιαμαλής  Σάββας – Τουριστικά  Ηρακλείου  Κρήτης

9.

Χρυσανθίδης  Κων/νος – Ο.ΣΥ

10.

Μουρατίδης  Ιωάννης – ΟΑΣΘ Θεσσαλονίκης

11.

Αργυράκης  Ευστάθιος – ΚΤΕΛ  Αρκαδίας

12.

Σπανός  Κων/νος – ΚΤΕΛ  Αχαΐας

13.

Στάθης  Παναγιώτης – Ο.ΣΥ

14.

Πλέσσας  Νικόλαος – Ο.ΣΥ

15.

Υφαντής  Χαράλαμπος – Ο.ΣΥ

16.

Μαστραγγελής  Γεώργιος – Ο.ΣΥ

17.

Μπαλάσκας  Παναγιώτης – Ο.ΣΥ

 

Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

Ο  Πρόεδρος                                                                  Ο  Γεν.  Γραμματέας

  

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                                   Κων/νος  Νικολακόπουλος