ΑΓΩΓΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ε.Μ.Ε.Ι.Σ

                                                                     Αθήνα  21  Γενάρη  2014

 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, μετά από γνωμοδότηση της ΓΣΕΕ και αφού λάβαμε υπ’  όψη μας σχετικές δικαστικές αποφάσεις, εφαρμόσαμε πιστά το νόμο σε ό,τι αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων μας στη ΓΣΕΕ. Έτσι, δεχθήκαμε υποψηφιότητες από μέλη σωματείων που θα εκπροσωπηθούν στη ΓΣΕΕ μέσω της Ομοσπονδίας μας και όχι από σωματεία τα οποία εκπροσωπούνται μέσω του Εργατικού Κέντρου. Και τούτο διότι τα μέλη των σωματείων αυτών έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι ως αντιπρόσωποι στη ΓΣΕΕ κατά τις αρχαιρεσίες που διεξάγονται μέσω του Εργατικού Κέντρου και μόνον.

Η πιστή εφαρμογή του νόμου όμως δεν βρήκε σύμφωνους και δυο συναδέλφους της παράταξης Ε.Μ.Ε.Ι.Σ., οι οποίοι έκριναν σκόπιμο να ασκήσουν αγωγή κατά της Ομοσπονδίας με αίτημα την ακύρωση των αρχαιρεσιών.

Αποτέλεσμα της κίνησής τους αυτής θα είναι να δαπανήσει η Ομοσπονδία χρηματικά ποσά για τα δικαστικά έξοδα και να αφιερώσουν τα στελέχη της πολύτιμο χρόνο στις δικαστικές αίθουσες, χρόνο τον οποίο θα μπορούσαν να αφιερώσουν στα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, τους οποίους έχουμε εκλεγεί για να υπερασπιζόμαστε.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε θα πρέπει όλοι να αφήσουν πίσω τους τις λογικές του παρελθόντος. Η ανάδειξη στα όργανα της Ομοσπονδίας θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή από όλους ως θέση προσφοράς στους εργαζόμενους και μόνον. 

  

                                                                        ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ