ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 100% ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ