ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ