ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΣΥ

                                                                                                 Αθήνα  1  Αυγούστου  2014

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Άρση της επίταξης στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ ύστερα από παρέμβαση της Ο.Σ.Μ.Ε

 

            Από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι σήμερα, με την υπ’ αριθ. Υ236/2013 απόφαση του Πρωθυπουργού, ένας ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικών συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς της Αθήνας, τελούσαν σε κατάσταση «πολιτικής επιστράτευσης», στερούμενοι του δικαιώματος νόμιμης προσφυγής σε, οποιασδήποτε μορφής και για οποιονδήποτε λόγο, απεργιακή κινητοποίηση.

Ήδη από την πρώτη στιγμή επιβολής του μέτρου, η Ο.Σ.Μ.Ε είχε αντιταχθεί στην περιστολή του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των συναδέλφων εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ στην απεργία και είχε στηρίξει τον αγώνα που έδωσαν τα επιχειρησιακά σωματεία, στο νομικό και το συνδικαλιστικό πεδίο, για την άρση της αδιανόητης –για ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος δικαίου- αυτής θεσμικής ανωμαλίας.

            Στις 18 Ιουλίου 2014, η Ο.Σ.Μ.Ε υπέβαλε προς τον Υπουργό Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων εκτενές Υπόμνημα με το οποίο επεσήμαινε ότι η συνεχιζόμενη κατάσταση πολιτικής επιστράτευσης τελούσε σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 23 του Συντάγματος, δια του οποίου κατοχυρώνεται η συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα της απεργίας, με τις υπ’ αριθ. 87 και 98 Διεθνείς Συμβάσεις της Γενικής Συνδιάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) περί της κατοχύρωσης της συνδικαλιστικής ελευθερίας και των συναφών με αυτή δικαιωμάτων, τις υπ’ αριθ. 29 και 105 Διεθνείς Συμβάσεις της Γενικής Συνδιάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), «περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας», το άρθρο 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, αλλά ακόμη και με το ν. 3536/2007, ο οποίος θέτει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για την επιβολή του μέτρου της πολιτικής κινητοποίησης.

            Επισημάναμε εξ άλλου στον Υπουργό ότι το μέτρο αυτό έχει ούτως ή άλλως εξαιρετικό, έκτακτο και επείγοντα χαρακτήρα και ότι, σε κάθε περίπτωση, η συνεχιζόμενη παράτασή του, επί ενάμισι και πλέον έτος μετά την επιβολή του, δεν δικαιολογείται από καμία κοινωνική αναγκαιότητα και καμία έννοια προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, ο επ’ αόριστον πλήρης αποκλεισμός του απεργιακού δικαιώματος ενός ολόκληρου επαγγελματικού κλάδου, στερείται πλέον οποιουδήποτε ερείσματος στο εθνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο προστασίας της συνδικαλιστικής ελευθερίας.

            Ύστερα από την παρέμβασή μας αυτή, ο Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών & Δικτύων προχώρησε εχθές στην άρση της πολιτικής κινητοποίησης, αποκαθιστώντας πλήρως τις συνδικαλιστικές ελευθερίες των συναδέλφων εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Η απόφαση αυτή δικαιώνει τους αγώνες και τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας και των συνδικάτων, αποκαθιστά τη συνταγματική ομαλότητα στο συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο και επιτρέπει πια την ελεύθερη προάσπιση και προώθηση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

            Η Ο.Σ.Μ.Ε χαιρετίζει την απόφαση και παραμένει, όπως πάντοτε, αρωγός των αγώνων των εργαζομένων στις δημόσιες μεταφορές για προστασία και διαρκή βελτίωση των όρων εργασίας τους.

 

 

 

                  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ