ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΛΛΑ