ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Σ.Μ.Ε για τη δεύτερη απόλυση στα ΚΤΕΛ

                                                                 Αθήνα  8  Σεπτέμβρη  2014

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

            Οι   επίσημες  διαβεβαιώσεις  του  Υφυπουργού  Μεταφορών  κ.  Παπαδόπουλου  περί  μη  απόλυσης  εργαζομένων  στα  ΚΤΕΛ  γράμμα  κενό!!

 

            Η  δεύτερη  απόλυση  εργαζόμενου  στα  ΚΤΕΛ  είναι  γεγονός.

 

            Η  δεύτερη  απόλυση  εργαζόμενου  στα  ΚΤΕΛ  μετά  το  «πραξικόπημα»  του  Δεκαπεντάγουστου  (Π.Δ  94/2014).

 

            Σήμερα  η  δεύτερη  απόλυση  εργαζόμενου  στα  ΚΤΕΛ  με  εισήγηση  και  υπογραφή  του  Υφυπουργού  Μεταφορών  κ.  Παπαδόπουλου.

 

            Η  δεύτερη  αναιτιολόγητη  απόλυση  εργαζόμενου  στα  ΚΤΕΛ  προς  εξυπηρέτηση  ιδιωτικών  συμφερόντων.

 

            Και  η  δεύτερη  απόλυση  εργαζόμενου  στα  ΚΤΕΛ  στον  τόπο  καταγωγής  του  Πρωθυπουργού  στη  Καλαμάτα.

 

Οι  εργαζόμενοι  σε  επαγρύπνηση.

 

Οι  εργαζόμενοι  σε  εγρήγορση.

 

Οι  εργαζόμενοι  σε  ετοιμότητα.

 

            Προς  υλοποίηση  των  αποφάσεων  της  Γραμματείας  Αστικών – Υπεραστικών  ΚΤΕΛ  της  28-8-2014. 

 

                                                                          ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ


Μπορείτε να διαβάσετε την εξώδικη καταγγελία σύμβασης εργασίας του οδηγού εδώ