ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Σ.Μ.Ε για την τρίτη απόλυση εργαζόμενου στα ΚΤΕΛ

                                                                  Αθήνα  9  Σεπτέμβρη  2014

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

                        Οι  φόβοι  και  οι  ανησυχίες  της  Ομοσπονδίας  μας  επιβεβαιώνονται  με  τον  πιο  τραγικό  τρόπο.

 

            Η  τρίτη  απόλυση  εργαζόμενου  στα  ΚΤΕΛ  δια  «χειρός»  του Υφυπουργού  Μεταφορών  κ.  Παπαδόπουλου  είναι  γεγονός.

 

            Και  τρίτη  οικογένεια  στο  δρόμο.

 

            Και  τρίτη  αναιτιολόγητη  απόλυση  οδηγού  στο  ΚΤΕΛ  Αρκαδίας.

 

Και  τρίτη  απόλυση  εργαζόμενου  στα  ΚΤΕΛ  προς  εξυπηρέτηση  ιδιωτικών  συμφερόντων.

 

            Οι  εργαζόμενοι  σε  επαγρύπνηση.

 

Οι  εργαζόμενοι  σε  εγρήγορση.

 

Οι  εργαζόμενοι  σε  ετοιμότητα.

 

            Προς  υλοποίηση  των  αποφάσεων  της  Γραμματείας  Αστικών – Υπεραστικών  ΚΤΕΛ  της  28-8-2014. 

 

                                                           

                                                                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ