ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ Ο.Σ.Μ.Ε (2.12.2014)

                                                                                 Αθήνα  Δεκέμβρη  2014

 

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

Από  την  ανασύνθεση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ομοσπονδίας,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  στις  2  Δεκέμβρη  2014,  προέκυψε  νέο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  οποίου  η  σύνθεση  έχει  ως  εξής:    

 

1.

Πρόεδρος

Αμπλάς  Θεμιστοκλής – Διοικ. Προσ/κό ΚΤΕΛ

2.

Α΄ Αντιπρόεδρος

Άγγος  Μόσχος – ΟΑΣΘ  Θεσσαλονίκης

3.

Β΄ Αντιπρόεδρος

Χρυσανθίδης  Κων/νος – Ο.ΣΥ

4.

Γενικός  Γραμματέας

Καρακωνσταντής  Διομήδης – Ο.ΣΥ

5.

Γραμματέας  Οργανωτικού

Σπανός  Κων/νος – ΚΤΕΛ  Αχαΐας

6.

Γραμματέας  Οικονομικού

Παπαδάκης  Ιωάννης – Φορτηγά Πειραιά

7.

Γραμματέας  Τύπου

Μπαλακέρας  Αλέξανδρος – ΚΤΕΛ Ιωαννίνων

 

ΜΕΛΗ  Δ.Σ

 

8.

Γιαμαλής  Σάββας – Τουριστικά  Ηρακλείου  Κρήτης

9.

Μουρατίδης  Ιωάννης – ΟΑΣΘ  Θεσσαλονίκης

10.

Νικολακόπουλος  Κων/νος – Ο.ΣΥ

11.

Αργυράκης  Ευστάθιος – ΚΤΕΛ  Αρκαδίας

12.

Μασσάς  Γεώργιος – Τεχνίτες  Ο.ΣΥ

13.

Στάθης  Παναγιώτης – Ο.ΣΥ

14.

Πλέσσας  Νικόλαος – Ο.ΣΥ

15.

Υφαντής  Χαράλαμπος – Ο.ΣΥ

16.

Μαστραγγελής  Γεώργιος – Ο.ΣΥ

17.

Οικονόμου  Αθανάσιος – Ο.ΣΥ

                                        

                                        Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

Ο  Πρόεδρος                                                             Ο  Γεν.  Γραμματέας

  Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                         Καρακωνσταντής  Διομήδης