ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Σ.Μ.Ε -ΣΤΗΡΙΞΗ 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ