ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΣΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

                                                                   Αθήνα  31  Μαρτίου  2016

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

            Με  επιτυχία  και  υπογραφή  τοπικής  Συλλογικής  Σύμβασης  Εργασίας  έκλεισαν  οι  διαπραγματεύσεις  μεταξύ  του  σωματείου  μέλους  μας  με  την  επωνυμία  «Σωματείο  Οδηγών  Τουριστικών  Λεωφορείων  Κρήτης  ‘Ο  ΕΡΜΗΣ’»  και  των  τοπικών  εργοδοτικών  οργανώσεων.

 

            Η  σοβαρότητα  προσέγγισης  του  θέματος,  η  οργάνωση,  η  λειτουργία  και  η  δυναμική  του  προαναφερόμενου  σωματείου  είχαν  ως  αποτέλεσμα  την  ευνοϊκή  αυτή  κατάληξη.

 

            Χαιρετίζουμε  τη  σοβαρή  αυτή  εξέλιξη,  η  οποία  πέραν  της  κάλυψης  που  προσφέρει  στους  συναδέλφους  μας  οδηγούς  Τουριστικών  λεωφορείων  Κρήτης  στέλνει  το  μήνυμα  και  καταδεικνύει  τον  τρόπο  διεκδίκησης  των  δικαιωμάτων  των  εργαζομένων  και  τον  δρόμο  που  πρέπει  να  ακολουθηθεί.

 

Το  μονόδρομο  της  συσπείρωσης,  της  δράσης  και  του  αγώνα.  

 

 

 

                                                                       ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ