ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ"

Αθήνα  5  Αυγούστου  2016

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

 

Η  αλήθεια  να  λέγεται

 

            Η  επί  10ετία  και  δια  των  κατασκευασμένων  κατηγοριών  και  στημένων  πειθαρχικών  συμβουλίων  αφαίμαξη  και  λεηλασία  των  αποδοχών  των  εργαζομένων  στα  ΚΤΕΛ  έλαβε  τέλος.

 

            Η  πρόταση  της  Ομοσπονδίας  Συνδικάτων  Μεταφορών  Ελλάδας  (ΟΣΜΕ),  η  οποία  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Υπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Γιώργου  Κατρούγκαλου  και  του  Υπουργού  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων  Χρήστου  Σπίρτζη,  υπό  την  μορφή  τροπολογίας  υπογεγραμμένη  από  38  βουλευτές  του  ΣΥ.ΡΙΖ.Α  προεξάρχοντος  του  Βουλευτή  Ηρακλείου  Κρήτης  και  συντονιστή  της  επιτροπής  παρακολούθησης  και  ελέγχου  του  κυβερνητικού  έργου  για  το  Υπουργείο  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Σωκράτη  Βαρδάκη,  έγινε  αποδεκτή  από  τον  Υπουργό  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  &  Τουρισμού    Γιώργο  Σταθάκη  κατά  τη  συζήτηση  και  ψήφιση  του  Σχεδίου  Νόμου  «Ανάθεση  και  εκτέλεση  συμβάσεων  παραχώρησης».

 

            Τα  εκ  των  προστίμων λόγω  επιβολής  πειθαρχικών  ποινών  και  υπό    προϋποθέσεις  εισπραττόμενα  ποσά  (άρθρο  664  Α.Κ)  θα  αποδίδονται  πλέον  στον  κλάδο  «Ενιαίος  Λογαριασμός  για  την  εφαρμογή  Κοινωνικών  Πολιτικών»  του  ΟΑΕΔ.  Αποδεικτικό  δε  της  κατάθεσης  θα  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  στην  Ομοσπονδία  Συνδικάτων  Μεταφορών  Ελλάδας  (ΟΣΜΕ).

 

            Η  σκανδαλώδης  και ισχύουσα  από  το  2007  ρύθμιση  (άρθρο  17  π.δ  246/2006)  η  οποία  είχε  οδηγήσει  σε  καταχρηστική  άσκηση  της  πειθαρχικής  εξουσίας  και  αφειδή  επιβολή  χρηματικών  ποσών  στους  εργαζόμενους  με  στόχο  τον  πορισμό  του  αντίστοιχου  οικονομικού  οφέλους  από  τα  ΚΤΕΛ  έλαβε  τέλος.      

          Η  μεθοδευμένη  και  έμμεση,  δια  της  επιβολής  πειθαρχικών  ποινών,  μείωση  των  αποδοχών  των  εργαζομένων  έλαβε  τέλος.   

         

 

Η  ασυδοσία  και  το  ψέμα  έλαβε  τέλος

 

 

Η  αλήθεια  θα  συνεχίσει  να  λέγεται

 

 

                              Η  ελπίδα  είναι  εδώ

 

 

                                             Ο  αγώνας  συνεχίζεται

         

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ