ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΕΛ (23.9.2016)

                                                                                                                                Αθήνα  22  Σεπτέμβρη  2016

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή  23  Σεπτέμβρη  2016

ΣΤΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η  αλήθεια  να  λέγεται

Απειλές,  εκβιασμοί,  ατομικές  συμβάσεις,  μειώσεις  αποδοχών,  ανελέητες  και  αναιτιολόγητες  πειθαρχικές  διώξεις,

καταστρατήγηση  διατάξεων  προστασίας  μητρότητας,

ασυδοσία  και  καταπάτηση  διατάξεων  εργατικής  και  ασφαλιστικής  νομοθεσίας,

υπέρβαση  χρονικών  ορίων  εργασίας,

μη  τήρηση  διατάξεων  σχετικά  με  την  οδική  ασφάλεια,

εργασία  σε  ημέρα  ανάπαυσης,

καθυστέρηση  καταβολής  δεδουλευμένων  αποδοχών,

εργολάβοι,  συμβάσεις  έργου,  ελαστικές  μορφές  εργασίας,

απολύσεις  μητέρων  ανήλικων  τέκνων,

απολύσεις,  απολύσεις,  απολύσεις,  απολύσεις!!!

 

Οι  εργαζόμενοι  στα  ΚΤΕΛ  αγωνίζονται

Οι  εργαζόμενοι  στα  ΚΤΕΛ  διεκδικούν

Το  σκηνικό  θα  αλλάξει

Η  αλήθεια  θα  συνεχίσει  να  λέγεται

Η  νομιμότητα  θα  αποκατασταθεί

                                     Ο  αγώνας  συνεχίζεται 

 

 

                                                                                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ