ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Αθήνα  9  Δεκέμβρη  2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε ότι αντιπρόσωποι πρωτοβάθμιων σωματείων δέχονται ασφυκτικές πιέσεις από εργοδότες και πολιτικά πρόσωπα, ακόμα και από βουλευτές, ως προς την ψήφο τους για τα όργανα της Ομοσπονδίας στο επικείμενο Συνέδριό μας.

Οι πιέσεις εκδηλώνονται κατά τρόπο απροκάλυπτο και στοχεύουν στη δημιουργία φόβου και ανασφάλειας των αντιπροσώπων ως προς το εργασιακό τους μέλλον.

Ήδη από το γεγονός ότι οι αντιπρόσωποι σπεύδουν να ενημερώσουν την Ομοσπονδία για τις πιέσεις που δέχονται είναι φανερό ότι οι αυτές οι παρεμβάσεις πέφτουν στο κενό.

Σε κάθε περίπτωση, διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ομοσπονδία, σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκοπούς, είναι ανεξάρτητη και λειτουργεί ανεξάρτητα από εργοδοτικές και πολιτικές παρεμβάσεις, χάριν των συμφερόντων των εργαζομένων που εκπροσωπεί και μόνον.

Η επέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες, πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους καθώς και από οποιονδήποτε τρίτο αποτελεί αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το ν. 1264/1982, επιφυλασσόμαστε δε για την υποβολή μήνυσης και για κάθε άλλη αξίωσή μας έναντι οποιουδήποτε παραβιάζει το νόμο και επεμβαίνει στα εσωτερικά της Ομοσπονδίας μας.

Δεν θα ανεχθούμε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης του ανεξάρτητου χαρακτήρα της Ομοσπονδίας και εκφοβισμού των αντιπροσώπων, οι οποίοι λογοδοτούν στους εργαζόμενους που εκπροσωπούν και σε κανέναν άλλο. 

 

  

                                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ