ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ