ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Σ.Μ.Ε - 13 Δεκέμβρη 2017

Αθήνα  17  Νοέμβρη  2017  

 

 

Προς

όλα  τα  σωματεία – μέλη

της   Ο.Σ.Μ.Ε

 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  καταστατικού  της  Ο.Σ.Μ.Ε  σας  καλούμε  σε  Γενικό  Συμβούλιο  στις  13  Δεκεμβρίου  2017  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα 09:00  π.μ  σε  αίθουσα  του  Ξενοδοχείου  «WYNDHAM GRAND ATHENS»  (Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 – Αθήνα),  με  τα  παρακάτω  θέματα  ημερήσιας  διάταξης:

1. Ενημέρωση  για: 

     α)  τις  Σ.Σ.Ε

     β)  τα  προβλήματα  των  κλάδων

2.  Γενικά  θέματα

3.   Αποφάσεις

4.    Έκδοση  ψηφίσματος.

Στο  Γενικό  Συμβούλιο  θα  συμμετέχουν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  33  του  καταστατικού,  οι  Πρόεδροι  και  οι  Γεν.  Γραμματείς   των  σωματείων  μελών  της  Ο.Σ.Μ.Ε,  με  έξοδα  της  οργάνωσής  τους.

Η  παρουσία  και  η  συμμετοχή  στο  Γενικό  Συμβούλιο  της  Ομοσπονδίας  είναι  απαραίτητη  και  απολύτως  επιβεβλημένη,  ιδιαίτερα  στη  σημερινή  δύσκολη  συγκυρία  και  πραγματικότητα.   

                                 Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς,                                                                                              

 

                                                                         Για  την   Ο.Σ.Μ.Ε

    Ο  Πρόεδρος                                                                                                               Ο  Γεν.  Γραμματέας

 

 Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                                                                                  Παντελεήμων  Τουρλής