ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ