ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - "Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ" - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Π.Δ 246/2006