Δελτίο Τύπου: Απεργία Πούλμαν (4 - 8 Ιουνίου 2012)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΟΔΗΓΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  (Π.Ο.Ο.Τ.Λ.Ε)

Αθήνα  30  Μάη  2012

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 
Ύστερα  από  μονομερή  καταγγελία  της  Σ.Σ.Ε  οδηγών  Τουριστικών  λεωφορείων  από  πλευράς  των  εργοδοτών  (ΓΕΠΟΕΤ)  στις  30-3-2012   ξεκίνησαν  διαβουλεύσεις  για  τη  διαμόρφωση  σχεδίου  ΣΣΕ  2012.
Η  πρόταση  των  ιδιοκτητών  ήταν  κατάργηση  των  βασικών  μισθών,  των  περισσότερων  επιδομάτων,  του  ωραρίου  και  του  τρόπου  χορήγησης  των  ρεπό.
Όπως  αντιλαμβάνεστε  όλοι  αυτή  είναι  η  πρόταση  είναι  χειρότερη  και  από  τις  επιπτώσεις  που  μπορεί  να  υπάρχουν  από  την  εφαρμογή  της  ΠΥΣ 6/28.2.2012  για  την  μετενέργεια  των  ΣΣΕ.
Ύστερα  από  τρεις  συναντήσεις  με  τη  ΓΕΠΟΕΤ  πιστέψαμε  ότι  ήρθαμε  κοντά  σε  μια  συμφωνία  και  ως  ένδειξη  καλής  θέλησης  τους  δώσαμε  υπογεγραμμένο  σχέδιο  ΣΣΕ  από  πλευράς  μας,  στο  οποίο  όχι  μόνο  δεν  διεκδικούσαμε  τίποτα,  αλλά  τους  παραχωρούσαμε  και  κάποιες  παροχές  μας.  Είμαστε  δε  διατεθειμένοι  να  υπογράψουμε  και  χρονική  διάρκεια  έως  3  έτη  διασφαλίζοντας  έτσι  εργασιακή  ειρήνη  στο  χώρο  των  τουριστικών  λεωφορείων.
Η  ΓΕΠΟΕΤ  προφορικά  μας  έδειξε  ότι  συμφωνεί  και  στο  προγραμματισμένο  ραντεβού  της  Τρίτης  29/5/2012  για  υπογραφή  ΣΣΕ,  μας  απάντησε  αρνητικά  επανερχόμενη  στο  αρχικό  της  σχέδιο.
Εξαντλώντας  κάθε  περιθώριο  συνέπειας  και  υπευθυνότητας  από  πλευράς  εργαζομένων  απέναντι  στη  παρελκυστική  τακτική  της  ΓΕΠΟΕΤ  για  τη  μη  υπογραφή  ΣΣΕ,  οι  διοικήσεις  των  Ομοσπονδιών  ΟΣΜΕ  &  ΠΟΟΤΛΕ  αποφάσισαν  να  προβούν  σε  απεργιακές  κινητοποιήσεις  με έναρξη την Δευτέρα 04/06/2012 και ώρα 01:00 π.μ. και λήξη την 08/06/2012 και ώρα 01:00 π.μ.    
Καλούμε  έστω  και  τώρα  τη  Διοίκηση  της  ΓΕΠΟΕΤ  να  προχωρήσει  μαζί   μας  σε  υπογραφή  του  σχεδίου  που  ήδη  είχε  συμφωνήσει,  διότι  πλέον  αναλαμβάνει  την  πλήρη  ευθύνη  για  τις  επιπτώσεις  που  θα  δημιουργηθούν  στον  κλάδο  του  τουρισμού.
Καλούμε  τους  οδηγούς  τουριστικών  λεωφορείων  όλης  της  χώρας  να  συμμετέχουν  ενεργά  στην  απεργιακή  κινητοποίηση.  
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ