ΚΤΕΛ ΘΗΒΑΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ