ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΤΕΛ