ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ