ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ