ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ν. 2112/1920