ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ διενέργειας απευθείας ανάθεσης δράσεων δημοσιότητας (21.1.2020)